DANH SÁCH GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

Chủ nhật - 22/09/2019 04:17
DANH SÁCH GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT
DANH SÁCH GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

DANH SÁCH GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Tổng Giáo phận HÀ NỘI

 • Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
 • Sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960
 • Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982
 • Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988
 • Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000
 • Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002
 • Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"
 • Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018
 • Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

 

Giáo phận Bắc Ninh

 • Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
 • Sinh: 20/7/1947
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
 • Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”

 

Giáo phận Bùi Chu

 • Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu
 • Sinh: 30/10/1954
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
 • Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
 • Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng”

 

Giáo phận Hải Phòng

 • Giám mục Giám quản Giuse Vũ Văn Thiên
 • Sinh: 26/10/1960
 • Quê quán: Hải Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
 • Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"

 

Giáo phận Hưng Hóa

 • Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất
 • Sinh: 10/3/1944
 • Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”

 

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

 • Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri
 • Sinh: 12/9/1956
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

 

Giáo phận Phát Diệm

 • Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng
 • Sinh: 24/11/1953
 • Quê quán: Ninh Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
 • Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”

 

Giáo phận Thái Bình

 • Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ
 • Sinh: 15/1/1946
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
 • Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”

 

Giáo phận Thanh Hóa

 • Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Đức Cường
 • Sinh: 14/10/1953
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 25/04/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới"

 

Giáo phận Vinh

 • Giám mục Chính toà Anphong Nguyễn Hữu Long
 • Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1953 tại Hà Nội
 • Ngày 27-12-1990: Thụ phong Linh Mục
 • Giám mục Chính toà Vinh: 22/12/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Mang Vào Mình Mùi Chiên"

 

Giáo phận Hà Tĩnh

 • Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp
 • Sinh: 2/2/1945
 • Quê quán: Nghệ An
 • Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
 • Giám mục Chính toà Hà Tĩnh: 22/12/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"

 

II. GIÁO TỈNH HUẾ

Tổng Giáo phận HUẾ

 • Tổng Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh
 • Sinh: 22/11/1949
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

 

Giáo phận Ban Mê Thuột

 • Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
 • Sinh: 25/11/1956
 • Quê quán: Phú Yên
 • Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
 • Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

 

Giáo phận Đà Nẵng

 • Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân
 • Sinh: 16/6/1957
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

 

Giáo phận Nha Trang

 • Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh
 • Sinh: 10/9/1944
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
 • Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
 • Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”

 

Giáo phận Kontum

 • Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 • Sinh: 15/08/1952
 • Quê quán:  Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
 • Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

 

Giáo phận Qui Nhơn

 • Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
 • Sinh: 13/10/1951
 • Quê quán: Bình Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
 • Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
 • Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

 

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Tổng Giáo phận Sài Gòn

 • Giám mục Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 • Sinh: 15/09/1957
 • Quê quán: Sài Gòn
 • Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hợp nhất trong Đức Tin"
 

Giáo phận Bà Rịa

 • Giám mục Chính tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 • Đức cha sinh ngày 02.01.1952 tại Biên Hoà
 • Thụ phong linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Văn Hải, Giáo phận Xuân Lộc ngày 31.12.1980
 • Ngài là Tổng Đại Diện Giáo phận Bà Rịa từ năm 2011
 • Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa ngày 28.11.2015
 • Giám mục Chính tòa Giáo phận Bà Rịa từ ngày 06.05.2017

 

Giáo phận Cần Thơ

 • Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên
 • Sinh: 15/2/1950
 • Quê quán: Sóc Trăng
 • Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
 • Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
 • Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

 

Giáo phận Đà Lạt

 • Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương
 • Sinh: 14/9/1944
 • Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

 

Giáo phận Long Xuyên

 • Giám mục Chính tòa Giuse Trần Văn Toản
 • Sinh: 07/04/1955
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 16/10/1992
 • Giám mục Phụ tá GP Long Xuyên: 05/04/2014
 • Giám mục Chính toà Long Xuyên: 23/02/2019
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô”

 

Giáo phận Mỹ Tho

 • Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 • Sinh: 2/10/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

 

Giáo phận Phan Thiết

 • Giám mục Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
 • Sinh: 09/01/1942 tại Bà Rịa
 • Thụ phong linh mục: 01/5/1969 tại Bà Rịa
 • Tấn phong Giám mục: 07/5/1992 tại Xuân Lộc
 • Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc: 1992-2005
 • Giám mục Chính Tòa Tiên Khởi Giáo phận Bà Rịa: 22/11/2005
 • Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết: 14/3/2017

 

Giáo phận Phú Cường

 • Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước
 • Sinh: 22/9/1958
 • Quê quán: Bình Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
 • Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
 • Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

 

Giáo phận Vĩnh Long

 • Giám mục Chính tòa Phêrô Huỳnh Văn Hai
 • Sinh: 18/08/1954
 • Quê quán: Bến Tre
 • Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
 • Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”

 

Giáo phận XUÂN LỘC

 • Giám mục Chính tòa Giuse Đinh Đức Đạo
 • Sinh: 2/3/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
 • Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
 • Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

 

Cập nhật mới nhất 25/02/2019

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây