Giáo xứ Hoàng Xá - Giáo Phận Thái Bình

http://gxhoangxa.com


THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Có một người tên là Saolô,
Dòng dõi sinh ra ở Tarso.
Là luật sĩ thuộc phe 'Biệt phái'
địa vị không nhỏ tại Kinh đô.

Ông ghet người theo Chúa Jesu.
Thường đem quân lùng băt chẳng từ.
Đồng tình khảo tra và bach hại.
Chứng kiến ném đá Stephano.

Ngày kia đang cỡi ngựa trên đường,
Đôn đôc thuộc hạ rât khẩn trương.
Vừa khi đi đến gần Damas,
Bị Ánh quang quật ngã giữa đường.

Đôi măt đang sáng bỗng bị mù.
- Saolô ! Sao băt bớ hận thù ?
- Ngài là ai ? Xin cho tôi biêt ?
- Ngươi đang băt bớ Ta - Jesu !

Phải có người đến dăt Ông đi.
Thụ giáo, chịu Phep Rửa một khi.
Đôi măt bị mù nay lại sáng.
Chúa đã gọi Ông để ra đi.

Là người Do Thái, tri thưc cao,
Nay lãnh sứ mệnh Chúa phó trao.
Phaolo - từ đây mang tên mới,
Đến với dân ngoại để giảng rao.

Tiểu Á, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ,
Lập cac Giáo đoàn, đến rồi đi.
Vượt biển trên tầu sang La Mã. 
Dù muôn gian khổ chẳng quản chi !

Biêt bao lời giáo huấn của Ngài,
Qua cac Thu, còn mãi đến nay.
Là kho tàng Đưc Tin vĩ đại,
Một lời một lẽ chẳng đổi thay.

Giữa đât Rôma, đầu Ngài rơi !
Đổ máu làm chứng cho Chúa Trời !
Phaolô xứng danh 'Tông Đồ Cả'
Cùng với Phêrô - CỘT CÁI đôi.

Có một người tên là Saolô,
Dòng dõi sinh ra ở Tarso.
Là luật sĩ thuộc phe 'Biệt phái'
địa vị không nhỏ tại Kinh đô.

Ông ghet người theo Chúa Jesu.
Thường đem quân lùng băt chẳng từ.
Đồng tình khảo tra và bach hại.
Chứng kiến ném đá Stephano.

Ngày kia đang cỡi ngựa trên đường,
Đôn đôc thuộc hạ rât khẩn trương.
Vừa khi đi đến gần Damas,
Bị Ánh quang quật ngã giữa đường.

Đôi măt đang sáng bỗng bị mù.
- Saolô ! Sao băt bớ hận thù ?
- Ngài là ai ? Xin cho tôi biêt ?
- Ngươi đang băt bớ Ta - Jesu !

Phải có người đến dăt Ông đi.
Thụ giáo, chịu Phep Rửa một khi.
Đôi măt bị mù nay lại sáng.
Chúa đã gọi Ông để ra đi.

Là người Do Thái, tri thưc cao,
Nay lãnh sứ mệnh Chúa phó trao.
Phaolo - từ đây mang tên mới,
Đến với dân ngoại để giảng rao.

Tiểu Á, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ,
Lập cac Giáo đoàn, đến rồi đi.
Vượt biển trên tầu sang La Mã. 
Dù muôn gian khổ chẳng quản chi !

Biêt bao lời giáo huấn của Ngài,
Qua cac Thu, còn mãi đến nay.
Là kho tàng Đưc Tin vĩ đại,
Một lời một lẽ chẳng đổi thay.

Giữa đât Rôma, đầu Ngài rơi !
Đổ máu làm chứng cho Chúa Trời !
Phaolô xứng danh 'Tông Đồ Cả'
Cùng với Phêrô - CỘT CÁI đôi.

Tác giả bài viết: Ông Cố Vũ Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây