Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình (mới cập nhật)

Thứ bảy - 20/01/2018 10:22
Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình (mới cập nhật)
TinhTam
TinhTam

1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

01 Lm Phêrô Nguyễn Văn Bang Năm sinh: 20/10/1980 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Trung Đồng Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
02 Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng Năm sinh: 17/3/1975 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đan Chàng Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
03 Lm Đaminh Nguyễn Văn Bích Năm sinh: 21/5/1964 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
04 Lm Giuse Phạm Đức Bình Năm sinh: 2/1/1960 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
05 Lm Đaminh Đặng Văn Cầu Năm sinh: 17/7/1962 Chịu chức Lm: 9/3/1996 Giáo vụ: Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06 Lm Giuse Trần Xuân Chiêu Năm sinh: 14/5/1950 Chịu chức Lm: 16/10/1977 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình
07 Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn Năm sinh: 1975 Chịu chức Lm: 7/6/2013 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Châu Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
08 Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc Năm sinh: 16/11/1944 Chịu chức Lm: 16/10/1977 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thuần Túy Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
09 Lm Giuse Phạm Văn Chức Năm sinh: 20/8/1973 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
10 Lm Gioakim Đặng Văn Diễn Năm sinh: 10/1/1975 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hải Linh Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
11 Lm Giuse Mai Trần Diện Năm sinh: 24/10/1976 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
12 Lm Giuse Mai Văn Diện Năm sinh: 1/3/1972 Chịu chức Lm: 29/11/2005 Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
13 Lm Giuse Mai Văn Duẩn Năm sinh: 24/3/1978 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
14 Lm Giuse Phạm Công Dũng Năm sinh: 1970 Chịu chức Lm: 19/3/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
15 Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương Năm sinh: 12/10/1959 Chịu chức Lm: 9/3/1996 Giáo vụ: Quản hạt Thái Thuỵ Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc Giáo xứ Xá Thị Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16 Lm Augustinô Đỗ Duy Đại  Năm sinh: 6/2/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
17 Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại Năm sinh: 28/4/1970 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bích Du Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
18 Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện Năm sinh: 3/5/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2017 Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
19 Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan Năm sinh: 11/4/1984 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
20 Lm Micae Nguyễn Văn Đô Năm sinh: 27/7/1982 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
21 Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm Năm sinh: 8/9/1949 Chịu chức Lm: 22/2/2006 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
22 Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề Năm sinh: 1947 Chịu chức Lm: 22/2/2006 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
23 Lm Phêrô Trần Duy Điển Năm sinh: 25/4/1945 Chịu chức Lm: 22/2/2006 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
24 Lm Luca Nguyễn Văn Định Năm sinh: 15/7/1954 Chịu chức Lm: 3/12/2003 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đồng Quan Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
25 Lm Đaminh Đặng Văn Gia Năm sinh: 1943 Chịu chức Lm: 13/8/1972 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phục Lễ Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
26 Lm Giuse Nguyễn Văn Giang Năm sinh: 18/3/1981 Chịu chức Lm: 24/6/2012 Hiện nay: Du học nước Pháp
27 Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà Năm sinh: 10/8/1972 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Thành Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
28 Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải Năm sinh: 1970 Chịu chức Lm: 3/12/2003 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29 Lm Đaminh Phạm Bá Hàn Năm sinh: 2/11/1940 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
30 Lm Giuse Đặng Văn Hậu Năm sinh: 19/10/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
31 Lm Phêrô Trần Xuân Hiền Năm sinh: 19/10/1981 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
32 Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện  Năm sinh: 1/2/1973 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
33 Lm Giuse Dương Văn Hiếu Năm sinh: 6/2/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình
34 Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh Năm sinh: 1969 Chịu chức Lm: 29//11/2005 Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Chánh xứ Giáo xứ An Lập Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
35 Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà Năm sinh: 15/1/1973 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
36 Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn  Năm sinh: 25/9/1981 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Võng Phan Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
37 Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng Năm sinh: 7/3/1945 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
38 Lm Gioakim Đặng Văn Hội Năm sinh: 10/12/1977 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
39 Lm Phêrô Đinh Văn Hùng  Năm sinh: 5/1/1957 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá Địa chỉ: TT Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
40 Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt)  Năm sinh: 15/10/1974 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Văn Lăng Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình
41 Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng Năm sinh: 25/7/1954 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Biên Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
42 Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng  Năm sinh: 1957 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Quản hạt Bắc Tiền Hải Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
43 Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy Năm sinh: 3/12/1962 Chịu chức Lm: 3/12/2003 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
44 Lm Giuse Đỗ Trọng Huy Năm sinh: 20/6/1971 Chịu chức Lm: 29/11/2005 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Lạc Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
45 Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh Năm sinh: 9/1/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thân Thượng Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
46 Lm Giuse Nguyễn Văn Kha Năm sinh: 14/9/1962 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
47 Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam Năm sinh: 2/8/1966 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
48 Lm Antôn Tô Duy Lâm  Năm sinh: 5/6/1980 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
49 Lm Phêrô Chu Duy Mạc Năm sinh: 29/1/1965 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hạ Lễ Địa chỉ: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
50 Lm Giuse Mai Trần Minh Năm sinh: 20/8/1972 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền 
Giáo xứ Thái Nội Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
51 Lm Phêrô Vũ Khắc Năng  Năm sinh: 27/10/1975 Chịu chức Lm: 27/11/2009 Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
52 Lm Giuse Mai Trần Nga Năm sinh: 12/10/1949 Chịu chức Lm: 16/10/1977 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
53 Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị Năm sinh: 3/10/1975 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
54 Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc Năm sinh: 1/5/1971 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
55 Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ   Năm sinh: 1960 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Truyền Tin Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
56 Lm Giuse Bùi Đình Nguyện Năm sinh: 1/10/1971 Chịu chức Lm: 2/2/2010 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
57 Lm Augustinô Trần Thế Nhận  Năm sinh: 4/7/1972 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Thành Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
58 Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi Năm sinh: 28/11/1961 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
59 Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong  Năm sinh: 5/5/1973 Chịu chức Lm: 2/2/2010 Hiện nay: Du học nước Mỹ

60

Lm Giuse Trần Quốc Phong  Năm sinh: 20/1/1982 Chịu chức Lm: 1/2/2018 Hiện nay: Du học Hàn Quốc
61 Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong  Năm sinh: 24/11/1947 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Châu Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
62 Lm Đaminh Đặng Thái Phúc Năm sinh: 6/5/1976 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
63 Lm Giuse Bùi Văn Phương Năm sinh: 9/1/1964 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
64 Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát Năm sinh: 28/10/1954 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
65 Lm Đaminh Nguyễn Văn Quỳ Năm sinh: 1/9/1953 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lương Đống  Địa chỉ: xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
66 Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn  Năm sinh: 20/5/1953 Chịu chức Lm: 15/8/1988 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
67 Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn  Năm sinh: 12/6/1972 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
68 Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám  Năm sinh: 1/10/1952 Chịu chức Lm: 9/3/1996 Giáo vụ: Quản hạt Kiến Xương Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Cao Mại Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
69 Lm Giuse Phạm Đình Tám Năm sinh: 7/12/1971 Chịu chức Lm: 4/8/2012 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tân Hưng Địa chỉ: xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
70 Lm Giuse Trần Thanh Tâm Năm sinh: 25/5/1974 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Dương Cước Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
71 Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân Năm sinh: 24/5/1958 Chịu chức Lm: 9/3/1996 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
72 Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng  Năm sinh: 1942 Chịu chức Lm: 24/2/1978 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ An Châu Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
73 Lm Đaminh Đào Trung Thành Năm sinh: 10/10/1950 Chịu chức Lm: 3/12/2003 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoà Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
74 Lm Giuse Trịnh Tiến Thành Năm sinh: 24/9/1970 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
75 Lm Phêrô Vũ Hữu Thành Năm sinh: 8/7/1977 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
76 Lm Đaminh Nguyễn Văn Thao Năm sinh: 1/2/1963 Chịu chức Lm: 3/12/2003 Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải Chánh xứ Gx Trung Đồng Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
77 Lm Đaminh Phạm Thành Thạo Năm sinh: 20/8/1975 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Duyên Tục Địa chỉ: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
78 Lm Phêrô Trần Duy Thể Năm sinh: 12/6/1977 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
79 Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm Năm sinh: 16/9/1975 Chịu chức Lm: 2/2/2010 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
80 Lm Giuse Phạm Văn Thiện Năm sinh: 25/3/1964 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Quản hạt Tây Hưng YênChánh xứ Giáo xứ Ngọc Đồng Giáo xứ Lê Xá Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
81 Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả Năm sinh: 15/7/1945 Chịu chức Lm: 3/12/1994 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Châu Nhai Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
82 Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ Năm sinh: 12/3/1975 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đại Hội Địa chỉ: Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
83 Lm Giuse Trần Văn Thụ Năm sinh: 24/4/1977 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
84 Lm Giuse Nguyễn Thuân Năm sinh: 5/9/1967 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
85 Lm Giuse Phạm Đức Thuấn Năm sinh: 8/4/1978 Chịu chức Lm: 8/12/2017 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
86 Lm Đaminh Trịnh Văn Thục Năm sinh: 1972 Chịu chức Lm: 29/11/2005 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Lạc Đạo Địa chỉ: Tổ 26, P.Trần Lãm, Tp. Thái Bình
87 Lm Đaminh Trần Văn Thức Năm sinh: 1972 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Sài Quất Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
88 Lm Giuse Trần Văn Thực Năm sinh: 7/8/1974 Chịu chức Lm: 29/11/2005 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tràng Lũ Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
89 Lm Vinhsơn Phạm Văn Thượng  Năm sinh: 16/4/1975 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
90 Lm Đaminh Trương Văn Thuỵ Năm sinh: 12/3/1973 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
91 Lm Phanxicô Xavie Phạm Công Tiến Năm sinh: 10/9/1983 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Phục Lễ Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
92 Lm Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan  Năm sinh: 15/6/1964 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Quản hạt Thành PhốChánh xứ Giáo xứ Sa Cát Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình
93 Lm Đaminh Vũ Minh Trí Năm sinh: 15/12/1969 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vinh Sơn Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
94 Lm Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí  Năm sinh: 18/8/1965 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Cao Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
95 Lm Giuse Nguyễn Văn Triển Năm sinh: 1/3/1963 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm  Giáo xứ Đông A Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
96 Lm Đaminh Trần Xuân Trịnh Năm sinh: 25/7/1982 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
97 Lm Đaminh Bùi Thế Truyền Năm sinh: 28/5/1975 Chịu chức Lm: 4/8/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình  
98 Lm Đaminh Nguyễn Mạnh Trường Năm sinh: 13/12/1983 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Thuần Túy Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
99 Lm Giuse Nguyễn Hữu Tuân Năm sinh: 14/6/1976 Chịu chức Lm: 2/2/2010 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Thái  Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
100 Lm Giuse Vũ Thanh Tuấn Năm sinh: 22/2/1980 Chịu chức Lm: 7/2/2014 Hiện nay: Du học nước Pháp
101 Lm Augustinô Phạm Quang Tường  Năm sinh: 9/8/1954 Chịu chức Lm: 4/12/2001 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cao Mộc Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
102 Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên Năm sinh: 19/2/1977 Chịu chức Lm: 1/12/2011 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên
103 Lm Giuse Trần Xuân Ứng Năm sinh: 3/2/1980 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thục Thiện Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
104 Lm Đaminh Nguyễn Văn Vực Năm sinh: 10/3/1978 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
105 Lm Giuse Nguyễn Văn Vương Năm sinh: 2/9/1980 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Giáo vụPhụ tá Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
106 Lm Gioan B. Bùi Như Xành (Thượng) Năm sinh: 30/9/1980 Chịu chức Lm: 7/12/2019 Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ An Châu Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
107 Lm Gioan Chu Văn Yên Năm sinh: 28/8/1974 Chịu chức Lm: 2/2/2010 Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM TB Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

 

2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình

01   Lm Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD                                                         Năm sinh: 20/01/1971 Chịu chức Lm: 19/6/2012 Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bồ Ngọc Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
02 Lm Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP Năm sinh: 21/12/1965 Chịu chức Lm: 11/6/2010 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Nghĩa Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
03 Lm Gioan Trần Ngọc Cương, SDB Năm sinh: 15/7/1949 Chịu chức Lm: 17/12/1992 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Ninh Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
04 Lm Batôlômêô M. Vũ Quý Cường, CRM Năm sinh: 21/11/1963 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ An Thái Địa chỉ: xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
05 Lm Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB  Năm sinh: 19/3/1948 Chịu chức Lm: 1/8/1993 Giáo vụ: Mái ấm Cát Đàm Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06 Lm Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM Năm sinh: 20/11/1965 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Kim Châu Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
07 Lm Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM Năm sinh: 20/10/1976 Chịu chức Lm: 1/1/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thiên Lộc Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
08 Lm Gioan B. Trần Văn Hào , SDB Năm sinh: 12/5/1958 Chịu chức Lm: 6/1/1994 Giáo vụ: Giáo xứ Trại Gạo Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
09 Lm Giuse M. Phan Xuân Hào, CRM Năm sinh: 5/8/1966 Chịu chức Lm: 8/12/2014 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đức Long Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
10 Lm Giuse Lê Xuân Hiệp, OP  Năm sinh: 10/8/1977 Chịu chức Lm: 9/7/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lai Ổn Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
11 Lm Giuse Mai Văn Hoàn, SDD Năm sinh: 19/10/1970 Chịu chức Lm: 11/6/2011 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cao Bình Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
12 Lm Gioan M. Đặng Đăng Khoa, CRM Năm sinh: 29/8/1976 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh ĐứcGiáo xứ Ninh Cù Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
13 Lm Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM Năm sinh: 1/5/1964 Chịu chức Lm: 9/6/2013 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Vĩnh Phúc Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
14 Lm Giuse Bùi Ngọc Lành, MF Năm sinh: 22/6/1974 Chịu chức Lm: 14/10/2009 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuỵ Lôi Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
15 Lm Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM Năm sinh: 21/1/1977 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cam Châu Địa chỉ: xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16 Lm Antôn M. Nguyễn Đăng Lộc, CRM Năm sinh: 16/9/1955 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đống Cao Địa chỉ: xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
17 Lm Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM Năm sinh: 26/6/1979 Chịu chức Lm: 8/12/2017 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hàm Tải Địa chỉ: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
18 Lm Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv Năm sinh: 10/9/1970 Chịu chức Lm: 22/8/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đông Thọ Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
19 Lm Giuse Trần Ngọc Phương, MF  Năm sinh: 1/1/1961 Chịu chức Lm: 10/6/2010 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thủ Chính Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
20 Lm Giuse Phạm Thanh Quang, CssR Năm sinh: 10/8/1971 Chịu chức Lm: 19/8/2005 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Bổng Điền Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
21 Lm Giuse Nguyễn Văn Tấn (Tuần), CSJB Năm sinh: 5/1/1954 Chịu chức Lm: 2000 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Phú Lễ Địa chỉ: Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
22 Lm Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM Năm sinh: 24/11/1975 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Chấp Trung Địa chỉ: xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
23 Lm Giuse Đinh Văn Thắng, MF Năm sinh: 4/10/1981 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Vỹ Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
24 Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC Năm sinh: 18/1/1978 Chịu chức Lm: 23/5/2017 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tiên Chu Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên
25 Lm Gioan Kim Khẩu M. Bùi Văn Thọ, CRM  Năm sinh: 1971 Chịu chức Lm: 8/12/2017 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tràng Quan Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
26 Lm Giuse Lại Ngọc Tuấn, CM Năm sinh: 4/4/1976 Chịu chức Lm: 11/11/2006 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Phong Lôi Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
27 Lm Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM Năm sinh: 11/12/1978 Chịu chức Lm: 9/6/2013 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Giáo Lạc Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
28 Lm Anphongsô Lương Văn Tương, CRM  Năm sinh: 26/10/1974 Chịu chức Lm: 8/12/2018 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thất Sự Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
29 Lm Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM  Năm sinh: 6/1/1980 Chịu chức Lm: 8/12/2017 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuận Nghiệp Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
30 Lm Giuse Nghi M. Thạch Ngọc Vàng, CRM  Năm sinh: 2/7/1963 Chịu chức Lm: 8/12/2016 Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Mai Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
31 Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP Năm sinh: 8/3/1973 Chịu chức Lm: 9/6/2007 Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cát Đàm Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

 


Ghi chú:  Nếu thông tin về quý cha không chính xác, quý cha nào còn thiếu hình ảnh đại diện (hoặc muốn thay đổi hình ảnh), xin báo cho Văn phòng TGM theo Email vanphongtgmtb@yahoo.com, hoặc báo cho Ban truyền thông GPTB theo Email bantruyenthonggptb@gmail.com. Chúng con chân thành cảm ơn.

Nguồn tin: Giáo Phận Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây