ĐỒNG HƯƠNG HOÀNG XÁ 2020

Đồng Hương Gx Hoàng Xá Miền Nam Mừng Lễ Bổn Mạng

 •   13/09/2020 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Đồng Hương Gx Hoàng Xá Miền Nam Mừng Lễ Bổn Mạng
Thánh Lễ Chính Tiệc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - GX Hoàng Xá _ GP Thái Bình.

Thánh Lễ Chính Tiệc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - GX Hoàng Xá _ GP Thái Bình.

 •   08/09/2020 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Chính Tiệc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - GX Hoàng Xá _ GP Thái Bình.2020
Thánh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường 07/09/2020.

Thánh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường 07/09/2020.

 •   08/09/2020 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria - Kỷ Niệm Ngày Cung Hiến Thánh Đường 07/09/2020.
Lễ Tang Anh Giuse: Phạm Văn Đà - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình

Lễ Tang Anh Giuse: Phạm Văn Đà - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình

 •   01/09/2020 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Lễ Tang Anh Giuse: Phạm Văn Đà - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình
Lễ Kính Thánh Monica và Augustino - Quan Thầy Hội Monica và Ban Giới Trẻ - GX Hoàng Xá - GPTB

Lễ Kính Thánh Monica và Augustino - Quan Thầy Hội Monica và Ban Giới Trẻ - GX Hoàng Xá - GPTB

 •   29/08/2020 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Lễ Kính Thánh Monica và Augustino - Quan Thầy Hội Monica và Ban Giới Trẻ - GX Hoàng Xá - GPTB
Thánh Lễ An Táng Cụ Vinh Sơn: Phạm Như Báo - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

Thánh Lễ An Táng Cụ Vinh Sơn: Phạm Như Báo - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

 •   17/08/2020 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ An Táng Cụ Vinh Sơn: Phạm Như Báo - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.
thiêu nhi thanh the

Thánh Lễ Tạ Ơn | Nâng Khăn & kỷ niệm 5 Năm Thành lập Xứ Đoàn TNTT GX Hoàng Xá

 •   09/08/2020 03:12:26 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Tạ Ơn | Nâng Khăn & kỷ niệm 5 Năm Thành lập Xứ Đoàn TNTT GX Hoàng Xá
Lễ Kính Thánh Đaminh: Quan Thầy Ban Huynh Đoàn và Ban Trống - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

Lễ Kính Thánh Đaminh: Quan Thầy Ban Huynh Đoàn và Ban Trống - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

 •   08/08/2020 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Lễ Kính Thánh Đaminh: Quan Thầy Ban Huynh Đoàn và Ban Trống - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.
Thánh Lễ Ban Bí Tích Gia Nhập Đạo Công Giáo cho Anh Giuse Lương Duy Ngọc - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Gia Nhập Đạo Công Giáo cho Anh Giuse Lương Duy Ngọc - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

 •   18/07/2020 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Ban Bí Tích Gia Nhập Đạo Công Giáo cho Anh Giuse Lương Duy Ngọc - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.
Thánh Lễ Hôn Phối: Anh Giuse Nguyễn Hữu Phông và Chị Maria Trần Thị Phương !

Thánh Lễ Hôn Phối: Anh Giuse Nguyễn Hữu Phông và Chị Maria Trần Thị Phương !

 •   17/07/2020 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Hôn Phối: Anh Giuse Nguyễn Hữu Phông và Chị Maria Trần Thị Phương !
Thánh Lễ An Táng Cụ Trùm Giuse: Phạm Quang Riệu - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình !

Thánh Lễ An Táng Cụ Trùm Giuse: Phạm Quang Riệu - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình !

 •   05/07/2020 07:01:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ An Táng Cụ Trùm Giuse: Phạm Quang Riệu - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình !
Thánh lễ Mừng Kính Hai Thánh PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ Quan Thầy Ban Kèn Đồng Hương Gx Hoàng xá

Thánh lễ Mừng Kính Hai Thánh PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ Quan Thầy Ban Kèn Đồng Hương Gx Hoàng xá

 •   30/06/2020 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Thánh lễ Mừng Kính Hai Thánh PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ Quan Thầy Ban Kèn Đồng Hương Gx Hoàng xá
Thánh Lễ Mừng Kính Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

Thánh Lễ Mừng Kính Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

 •   29/06/2020 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Mừng Kính Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.
Thánh Lễ Mừng Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

Thánh Lễ Mừng Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.

 •   28/06/2020 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Mừng Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.
Thánh Lễ Tạ Ơn - Mừng Công Ngôi Tòa - Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ

Thánh Lễ Tạ Ơn - Mừng Công Ngôi Tòa - Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ

 •   28/06/2020 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Thánh Lễ Tạ Ơn - Mừng Công Ngôi Tòa - Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Quan Thầy Hội Trung Nữ
Trực Tiếp : Thánh Lễ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ | Giáo Xứ Hoàng Xá - Giáo Phận Thái Bình 13/6/2020

Trực Tiếp : Thánh Lễ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ | Giáo Xứ Hoàng Xá - Giáo Phận Thái Bình 13/6/2020

 •   14/06/2020 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Trực Tiếp : Thánh Lễ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ | Giáo Xứ Hoàng Xá - Giáo Phận Thái Bình 13/6/2020
ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG & Lễ Kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc Gx Hoàng Xá

ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG & Lễ Kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc Gx Hoàng Xá

 •   31/05/2020 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG & Lễ Kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc Gx Hoàng Xá
Trực tiếp : Dâng Hoa Đồng Tiến Mẹ MARIA | Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Gx Hoàng Xá Gp Thái Bình

Trực tiếp : Dâng Hoa Đồng Tiến Mẹ MARIA | Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Gx Hoàng Xá Gp Thái Bình

 •   30/05/2020 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Trực tiếp : Dâng Hoa Đồng Tiến Mẹ MARIA | Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Gx Hoàng Xá Gp Thái Bình
Đại Lễ Chúa Lên Trời và Dâng Hoa Đồng Tiến kính Đức Mẹ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.19h00 24.05.2020

Đại Lễ Chúa Lên Trời và Dâng Hoa Đồng Tiến kính Đức Mẹ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.19h00 24.05.2020

 •   24/05/2020 07:56:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Đại Lễ Chúa Lên Trời và Dâng Hoa Đồng Tiến kính Đức Mẹ - GX Hoàng Xá - GP Thái Bình.19h00 24.05.2020

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây