Các Giám Mục Người Việt

Chủ nhật - 22/09/2019 03:51
STT Tên đầy đủ Ngày được tấn phong[3] Khẩu hiệu Giám mục Chức nhiệm cao nhất Chú thích
1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 "Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm [4][5]
2 † Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 "Kiên nhẫn giảng dạy" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu [6]
3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 "Chiến sĩ Chúa Kitô" Giám mục phụ tá.png Vĩnh Long
Tổng giám mục.png Huế
Giám mục trống tòa.png Vatican
[7]
4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm [8]
5 † Tađêô Lê Hữu Từ 28/10/1945 "Tiếng kêu trên rừng vắng" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
[9]
6 † Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 04/08/1950 "Vâng lời thầy con thả lưới" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
[10][11]
7 † Giuse Maria Trịnh Như Khuê 15/08/1950 "Hãy theo Thầy" Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội [12]
8 † Đa Minh Hoàng Văn Đoàn 03/09/1950 "Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi" Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh
Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
[13]
9 † Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức 16/09/1951 "Hãy dọn đường Chúa" Giám mục chính tòa.png Vinh [14].
10 † Giuse Trương Cao Đại 19/03/1953 "Xin Thánh hoá chúng trong sự thật" Giám mục phụ tá.png Hải Phòng  
11 † Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền 30/11/1955 "Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn
Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
 
12 † Phaolô Nguyễn Văn Bình 30/11/1955 "Hãy đi rao giảng" Giám mục phụ tá.png Cần Thơ
Tổng giám mục.png Sài Gòn
 
13 † Phêrô Maria Khuất Văn Tạo 07/02/1956 "Chiến thắng trong bác ái" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng
Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh
 
14 † Phaolô Bùi Chu Tạo 26/04/1959 "Yêu thương không giả dối" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm  
15 † Đa Minh Đinh Đức Trụ 25/03/1960 "Lính tốt của Chúa Kitô" Giám mục chính tòa.png Thái Bình  
16 † Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang 23/04/1960 "Ðức tin - Bình an" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa  
17 † Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh 10/11/1960 "Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu  
18 † Antôn Nguyễn Văn Thiện 22/01/1961 "Thực hành và chân lý" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long  
19 † Micae Nguyễn Khắc Ngữ 22/01/1961 "Chúa trong anh chị em" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên  
20 † Giuse Trần Văn Thiện 22/01/1961 "Phần rỗi trong Thánh Giá" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho  
21 † Philipphê Nguyễn Kim Điền 22/01/1961 "Nên mọi sự cho mọi người" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ
Tổng giám mục.png Huế
 
22 † Phaolô Trần Đình Nhiên 15/03/1963 "Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô" Giám mục phụ tá.png Vinh  
23 † Giuse Maria Trịnh Văn Căn 02/06/1963 "Thương yêu - Vui mừng - Bình an" Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội  
24 † Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 15/08/1963 "Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
 
25 † Giuse Lê Quý Thanh 13/02/1964 "Chúc tụng Chúa" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm  
26 † Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang 05/05/1965 "Hãy nâng tâm hồn lên" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ  
27 † Giuse Phạm Văn Thiên 06/01/1966 "Ơn Chúa ở cùng tôi" Giám mục chính tòa.png Phú Cường  
28 † Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 06/01/1966 "Bác ái độ lượng" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn  
29 † Giuse Lê Văn Ấn 09/01/1966 "Hãy giết mà ăn" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc  
30 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 24/06/1967 "Vui mừng và hi vọng" Giám mục chính tòa.png Nha Trang
Tổng giám mục.png phó Sài Gòn
Giám mục trống tòa.png Mũ hồng y.png Vatican
 
31 † Phêrô Nguyễn Huy Mai 15/08/1967 "Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại" Giám mục chính tòa.png Ban Mê Thuột  
32 † Giacôbê Nguyễn Văn Mầu 12/09/1968 "Yêu thương và lao khổ" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long  
33 † Phêrô Maria Nguyễn Năng 12/03/1971 "Vâng lời Thầy con thả lưới" Giám mục chính tòa.png Vinh  
34 † Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 11/08/1974 "Trong Ngài, con hằng hi vọng" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc  
35 † Nicôla Huỳnh Văn Nghi 11/08/1974 "Thiên chúa là Tình yêu" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn
Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
 
36 † Phaolô Huỳnh Đông Các 11/08/1974 "Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn  
37 † Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm 17/03/1975 "Chân lý trong bác ái" Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá
 
38 † Alexis Phạm Văn Lộc 27/03/1975 "Tôi tớ mọi người" Giám mục chính tòa.png Kon Tum  
39 † Phaolô Nguyễn Văn Hòa 05/04/1975 "Trong tinh thần và chân lý" Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
Giám mục chính tòa.png Nha Trang
 
40 Gioan Baotixita Bùi Tuần 01/05/1975 "Giới luật mới" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên  
41 † Đa Minh Đinh Huy Quảng 07/05/1975 "Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh  
42 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách 06/06/1975 "Ðể phục vụ" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng  
43 † Emmanuel Lê Phong Thuận 06/06/1975 "Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ  
44 † Anrê Nguyễn Văn Nam 10/06/1975 "Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho  
45 † Phêrô Phạm Tần 22/06/1975 "Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con" Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá  
46 † Đa Minh Lê Hữu Cung 29/06/1975 "Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu  
47 † Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 16/07/1975 "Phục vụ Chúa trong hân hoan" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc  
48 † Raphael Nguyễn Văn Diệp 15/08/1975 "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện" Giám mục phụ tá.png Vĩnh Long  
49 Stêphanô Nguyễn Như Thể 07/09/1975 "Cho muôn dân được sống" Tổng giám mục.png Huế  
50 † Giacôbê Huỳnh Văn Của 22/02/1976 "Vua trên các vua, Chúa trên các chúa"[15] Giám mục phụ tá.png Phú Cường  
51 † Giuse Phan Văn Hoa 30/03/1976 "Hiền lành và khiêm nhường trong lòng" Giám mục phụ tá.png Quy Nhơn  
52 † Giuse Phan Thế Hinh 14/11/1976 "Xin Vâng ý Cha" Giám mục chính tòa.png Hưng Hoá  
53 † Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 24/04/1977 "Xin Vâng" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm  
54 † Louis Phạm Văn Nẫm 02/02/1978 "Yêu thương không giả dối" Giám mục phụ tá.png TP.HCM  
55 † Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 18/02/1979 "Hãy ra khơi" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng  
56 † Vinh Sơn Phạm Văn Dụ 01/03/1979 "Theo Chúa trong mọi trường hợp" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng  
57 † Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 04/03/1979 "Xin cho con say mê Thánh Giá" Giám mục chính tòa.png Vinh  
58 † Giuse Maria Vũ Duy Nhất 08/08/1979 "Lạy Cha, xin vâng ý Cha" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu  
59 † Giuse Maria Đinh Bỉnh 08/12/1979 "Này là Mẹ con" Giám mục chính tòa.png Thái Bình  
60 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang 22/04/1981 "Chân lý trong tình thương" Giám mục phụ tá.png Hà Nội
Giám mục chính tòa.png Thái Bình
 
61 † Giuse Trịnh Chính Trực 15/08/1981 "Chúa giàu lòng thương xót" Giám mục chính tòa.png Ban Mê Thuột  
62 Phêrô Trần Thanh Chung 22/11/1981 "Ngài yêu tôi" Giám mục chính tòa.png Kon Tum  
63 † Louis Hà Kim Danh 10/10/1982 "Kiên nhẫn thắng mọi sự" Giám mục chính tòa.png Phú Cường  
64 † Giacôbê Lê Văn Mẫn[16] 13/04/1984   Giám mục phụ tá.png Huế  
65 Giuse Nguyễn Văn Yến 16/12/1988 "Vâng lời và bình an" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm  
66 † Giuse Nguyễn Quang Tuyến 25/01/1989 "Xin cho chúng hiệp nhất" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh  
67 † Giuse Nguyễn Phụng Hiểu 11/04/1991 "Các con hãy nên chứng nhân của Thầy" Giám mục chính tòa.png Hưng Hoá  
68 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 03/12/1991 "Ngài phải lớn lên" Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
 
69 Tôma Nguyễn Văn Trâm 07/5/1992 "Hiền lành và khiêm nhượng" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc
Giám mục chính tòa.png Bà Rịa
 
70 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 19/11/1992 "Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô" Giám mục chính tòa.png Vinh  
71 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 11/08/1993 "Như Thầy yêu thương" Giám mục phụ tá.png Mỹ Tho
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png TP.HCM
 
72 † Phaolô Lê Đắc Trọng 15/08/1994 "Xin vâng ý Chúa" Giám mục phụ tá.png Hà Nội  
73 † Giuse Nguyễn Tích Đức 17/06/1997 "Ðạt tới người mới" Giám mục chính tòa.png Ban Mê Thuột  
74 † Phêrô Nguyễn Văn Nho 18/06/1997 "Hiền lành và khiêm nhường" Giám mục phụ tá.png Nha Trang  
75 Phêrô Trần Đình Tứ 06/01/1999 "Yêu rồi làm" Giám mục chính tòa.png Phú Cường  
76 † Phaolô Bùi Văn Đọc 20/05/1999 "Chúa là nguồn vui của con" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
Tổng giám mục.png TP.HCM
 
77 Giuse Ngô Quang Kiệt 29/06/1999 "Chạnh lòng thương" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
Tổng giám mục.png Hà Nội
 
78 Giuse Trần Xuân Tiếu 29/06/1999 "Ðể tất cả nên một" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên  
79 Phêrô Nguyễn Soạn 12/08/1999 "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn  
80 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh 30/06/2000 "Khiêm tốn phục vụ" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng  
81 † Tôma Nguyễn Văn Tân 15/08/2000 "Hành trình trong đức ái" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long  
82 † Giuse Hoàng Văn Tiệm 08/08/2001 "Người bảo sao thì cứ làm vậy" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu  
83 † Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/08/2001 "Tin Mừng cho người nghèo khó" Giám mục chính tòa.png Phan Thiết  
84 † Giuse Vũ Duy Thống 17/08/2001 "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" Giám mục phụ tá.png TP.HCM
Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
 
85 Giuse Vũ Văn Thiên 02/01/2003 "Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng
Tổng giám mục.png Hà Nội
 
86 Phêrô Nguyễn Văn Tốt 06/01/2003 "Hãy đi rao giảng cho muôn dân" Giám mục trống tòa.png Sri Lanka  
87 Stêphanô Tri Bửu Thiên 18/02/2003 "Ðến với muôn dân" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ  
88 † Đa Minh Mai Thanh Lương 11/06/2003 "Anh em không còn là người xa lạ" Giám mục phụ tá.png Orange, Hoa Kỳ  
89 Micae Hoàng Đức Oanh 28/08/2003 "Cha chúng con" Giám mục chính tòa.png Kon Tum  
90 Antôn Vũ Huy Chương 01/10/2003 "Xin vâng" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa
Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
 
91 Giuse Nguyễn Chí Linh 04/08/2004 "Xin cho họ nên một" Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá
Tổng giám mục.png Huế
 
92 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh 11/11/2004 "Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc  
93 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 07/04/2005 "Như một người phục vụ" Tổng giám mục.png Huế  
94 Giuse Võ Đức Minh 15/12/2005 "Ngài đã yêu thương họ đến cùng" Giám mục chính tòa.png Nha Trang  
95 Phêrô Nguyễn Văn Ðệ 18/01/2006 "Hãy cho tôi các linh hồn" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
Giám mục chính tòa.png Thái Bình
 
96 Giuse Châu Ngọc Tri 04/08/2006 "Trời mới đất mới" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
 
97 Giuse Đặng Đức Ngân 03/12/2007 "Ðến với muôn dân" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
 
98 Cosma Hoàng Văn Đạt 07/10/2008 "Tình thương và sự sống" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh  
99 Phêrô Nguyễn Văn Khảm 15/11/2008 "Hãy theo Thầy" Giám mục phụ tá.png TP.HCM
Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
 
100 Lôrensô Chu Văn Minh 05/12/2008 "Phục vụ trong Đức Ái" Giám mục phụ tá.png Hà Nội  
101 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 12/05/2009 "Hãy bước theo Thần khí" Giám mục chính tòa.png Ban Mê Thuột  
102 Giuse Nguyễn Năng 08/09/2009 "Hiệp thông - phục vụ" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm  
103 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 10/10/2009 "Ngài yêu đến cùng" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc
Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
 
104 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu 13/01/2010 "Thầy Ở Cùng Các Con" Giám mục phụ tá.png Toronto, Canada  
105 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi 04/02/2010 "Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn  
106 Gioan Maria Vũ Tất 15/06/2010 "Sự thật trong yêu thương" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa  
107 Phaolô Nguyễn Thái Hợp 23/07/2010 "Sự thật và tình yêu" Giám mục chính tòa.png Vinh
Giám mục chính tòa.png Hà Tĩnh
 
108 Giuse Nguyễn Tấn Tước 29/04/2011 "Ngài phải lớn lên" Giám mục chính tòa.png Phú Cường  
109 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 23/06/2011 "Hãy ra khơi" Giám mục phụ tá.png Melbourne, Úc
Giám mục chính tòa.png Parramatta, Úc
 
110 Giuse Đinh Đức Đạo 05/04/2013 "Này Là Mình Thầy" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc  
111 Phêrô Nguyễn Văn Viên 04/09/2013 "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" Giám mục phụ tá.png Vinh  
112 Anphong Nguyễn Hữu Long 06/09/2013 "Mang vào mình mùi chiên" Giám mục phụ tá.png Hưng Hóa
Giám mục chính tòa.png Vinh
 
113 Giuse Trần Văn Toản 29/05/2014 "Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên  
114 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 03/12/2015 "Tình thương trong Sự thật" Giám mục chính tòa.png Kon Tum  
115 Phêrô Huỳnh Văn Hai 11/12/2015 "Hãy Ra Khơi Và Thả Lưới" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long  
116 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 20/01/2016 "Vâng nghe Thánh Thần" Giám mục chính tòa.png Bà Rịa  
117 Giuse Đỗ Mạnh Hùng 04/08/2016 "Hợp nhất trong Đức Tin" Giám mục phụ tá.pngTP.HCM  
118 Giuse Nguyễn Thế Phương 26/8/2016 "Đứng vững trong Chúa"[17] Giám mục chính tòa.png Kamloops, Canada  
119 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh 31/5/2017 "Mẹ và Mục Tử" Giám mục chính tòa.png Đà Lạt  
120 Gioan Đỗ Văn Ngân 1/6/2017 "Tựa vào lòng Chúa Giêsu" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc  
121 Louis Nguyễn Anh Tuấn 14/10/2017 "Này con đây" Giám mục phụ tá.png TP.HCM  
122 Tôma Nguyễn Thái Thành 19/12/2017 "Ngài dẫn dắt tôi" Giám mục phụ tá.png OrangeHoa Kỳ  
123 Giuse Nguyễn Đức Cường 27/06/2018 "Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới" Giám mục chính tòa.png Thanh Hóa  

Danh sách các Hồng y:

 1. Hồng y.png Giuse Maria Trịnh Như Khuê (1898–1978), Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 2. Hồng y.png Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921–1990), được phong ngày 16 tháng 5 năm 1979. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 3. Hồng y.png Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919–2009), được phong ngày 26 tháng 11 năm 1994. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 4. Hồng y.png Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002), được phong ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hồng y bậc phó tế (Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình)
 5. Hồng y.png Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh 1934), được phong ngày 20 tháng 10 năm 2003. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Thành phố Hồ Chí Minh)
 6. Hồng y.png Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (sinh 1938), được phong ngày 14 tháng 2 năm 2015. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

Ghi chú:

 • Hồng y.png: Hồng y
 • Mũ hồng y.png: Hồng y, bên trái là chức vụ khi được vinh thăng Hồng y
 • Tổng giám mục.png: Tổng giám mục chính tòa
 • Tổng giám mục.png phó: Tổng giám mục phó
 • Giám mục chính tòa.png: Giám mục chính tòa
 • Giám mục phụ tá.png: Giám mục phó, phụ tá hoặc Giám quản tông tòa, Đại diện tông tòa
 • Giám mục trống tòa.png: (Tổng) Giám mục hiệu tòa mà không phải là (Tổng) Giám mục phó hoặc phụ tá

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây