DANH SÁCH GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

Thứ bảy - 05/10/2019 15:35

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Tổng Giáo phận HÀ NỘI

 • Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
 • Sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960
 • Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982
 • Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988
 • Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000
 • Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002
 • Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"
 • Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018
 • Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

 

Giáo phận Bắc Ninh

 • Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
 • Sinh: 20/7/1947
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
 • Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”

 

Giáo phận Bùi Chu

 • Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu
 • Sinh: 30/10/1954
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
 • Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
 • Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng”

 

Giáo phận Hải Phòng

 • Giám mục Giám quản Giuse Vũ Văn Thiên
 • Sinh: 26/10/1960
 • Quê quán: Hải Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
 • Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"

 

Giáo phận Hưng Hóa

 • Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất
 • Sinh: 10/3/1944
 • Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”

 

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

 • Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri
 • Sinh: 12/9/1956
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn - Cao Bằng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

 

Giáo phận Phát Diệm

 • Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng
 • Sinh: 24/11/1953
 • Quê quán: Ninh Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
 • Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”

 

Giáo phận Thái Bình

 • Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ
 • Sinh: 15/1/1946
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
 • Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”

 

Giáo phận Thanh Hóa

 • Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Đức Cường
 • Sinh: 14/10/1953
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 25/04/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới"

 

Giáo phận Vinh

 • Giám mục Chính toà Anphong Nguyễn Hữu Long
 • Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1953 tại Hà Nội
 • Ngày 27-12-1990: Thụ phong Linh Mục
 • Giám mục Chính toà Vinh: 22/12/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Mang Vào Mình Mùi Chiên"

 

Giáo phận Hà Tĩnh

 • Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp
 • Sinh: 2/2/1945
 • Quê quán: Nghệ An
 • Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
 • Giám mục Chính toà Hà Tĩnh: 22/12/2018
 • Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"

 

II. GIÁO TỈNH HUẾ

Tổng Giáo phận HUẾ

 • Tổng Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh
 • Sinh: 22/11/1949
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

 

Giáo phận Ban Mê Thuột

 • Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
 • Sinh: 25/11/1956
 • Quê quán: Phú Yên
 • Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
 • Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

 

Giáo phận Đà Nẵng

 • Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân
 • Sinh: 16/6/1957
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

 

Giáo phận Nha Trang

 • Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh
 • Sinh: 10/9/1944
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
 • Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
 • Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”

 

Giáo phận Kontum

 • Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 • Sinh: 15/08/1952
 • Quê quán:  Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
 • Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

 

Giáo phận Qui Nhơn

 • Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
 • Sinh: 13/10/1951
 • Quê quán: Bình Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
 • Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
 • Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

 

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Tổng Giáo phận Sài Gòn

 • Giám mục Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 • Sinh: 15/09/1957
 • Quê quán: Sài Gòn
 • Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 25/06/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hợp nhất trong Đức Tin"
 

Giáo phận Bà Rịa

 • Giám mục Chính tòa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 • Đức cha sinh ngày 02.01.1952 tại Biên Hoà
 • Thụ phong linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Văn Hải, Giáo phận Xuân Lộc ngày 31.12.1980
 • Ngài là Tổng Đại Diện Giáo phận Bà Rịa từ năm 2011
 • Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa ngày 28.11.2015
 • Giám mục Chính tòa Giáo phận Bà Rịa từ ngày 06.05.2017

 

Giáo phận Cần Thơ

 • Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên
 • Sinh: 15/2/1950
 • Quê quán: Sóc Trăng
 • Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
 • Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
 • Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

 

Giáo phận Đà Lạt

 • Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương
 • Sinh: 14/9/1944
 • Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

 

Giáo phận Long Xuyên

 • Giám mục Chính tòa Giuse Trần Văn Toản
 • Sinh: 07/04/1955
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 16/10/1992
 • Giám mục Phụ tá GP Long Xuyên: 05/04/2014
 • Giám mục Chính toà Long Xuyên: 23/02/2019
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô”

 

Giáo phận Mỹ Tho

 • Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 • Sinh: 2/10/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

 

Giáo phận Phan Thiết

 • Giám mục Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
 • Sinh: 09/01/1942 tại Bà Rịa
 • Thụ phong linh mục: 01/5/1969 tại Bà Rịa
 • Tấn phong Giám mục: 07/5/1992 tại Xuân Lộc
 • Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc: 1992-2005
 • Giám mục Chính Tòa Tiên Khởi Giáo phận Bà Rịa: 22/11/2005
 • Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết: 14/3/2017

 

Giáo phận Phú Cường

 • Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước
 • Sinh: 22/9/1958
 • Quê quán: Bình Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
 • Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
 • Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

 

Giáo phận Vĩnh Long

 • Giám mục Chính tòa Phêrô Huỳnh Văn Hai
 • Sinh: 18/08/1954
 • Quê quán: Bến Tre
 • Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
 • Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”

 

Giáo phận XUÂN LỘC

 • Giám mục Chính tòa Giuse Đinh Đức Đạo
 • Sinh: 2/3/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
 • Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
 • Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây